Mali Wojownicy

Zajęcia Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe. Grupa najmłodsza „mali wojownicy” to dzieci w wieku 5 do 7 lat. Mówimy o tych zajęciach „zabawa w sztuki walki”, gdyż w przeważającej części są to zabawy ruchowe przeplatane elementami sztuk walk. Poprzez zabawę najmłodsi uczą się postaw, sposobów poruszania, pokonywania przeszkód, podstawowych technik obrony. Duży nacisk stawiamy na takie wartości jak: szacunek do drugiego człowieka, zwłaszcza starszego, koleżeństwo, uczciwość, cierpliwość  i asertywność. Zajęcia te skierowane są zarówno do dzieci z dużymi potrzebami ruchowymi (błędnie określane jako nadpobudliwe), jak również do dzieci nieśmiałych, nieprzebojowych. Dla jednych będą okazją do zdrowego  i efektywnego spożytkowania nadmiaru energii, dla drugich impulsem do działania, zaistnienia w grupie rówieśniczej.  Nie sposób jest wymienić wszystkie cele jakie zakładamy sobie prowadząc zajęcia. Te główne to: kształtowanie prawidłowej postawy wobec siebie, innych, sportu czy sztuk walk, zdrowy i prawidłowy rozwój psychofizyczny, rozwijanie zdolności motorycznych, nabywanie nowych umiejętności ruchowych, rozwijanie ruchowej ekspresji twórczej, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przeciwdziałanie agresji. Środkiem do osiągnięcia tych celów jest ruch. 20 letnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować niekonwencjonalne metody treningu, dyscyplinę, a zarazem atrakcyjność zajęć, różnorodność ćwiczeń dla dzieci o różnych predyspozycjach fizycznych.

Grupę średnią tworzą dzieci i młodzież w wieku 8 do 12 lat. Są to zajęcia o dużej intensywności. To wspaniały wiek do przyswajania umiejętności ruchowych i technicznych. Ćwiczeniom fizycznym w tej grupie towarzyszy poznawanie nowych ruchów (technik), łączenie ich w proste układy technik. Wprowadzane są elementy walk w parach, ćwiczenia akrobatyczne, szybkościowe, zwinnościowe. Kształtowana jest gibkość , skoczność, refleks. Duży nacisk kładziemy na przeciwdziałanie agresji , radzenie sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawanie i unikanie niebezpiecznych sytuacji. Na tym etapie uczniowie poznają proste techniki samoobrony. Najlepsi maja szansę udziału w zawodach w zakresie kata, układów walk w parach, wyjazdów na specjalne seminaria.

 

 

Wodzisław śląski -SP nr 3 ul.26 Marca
Środa i Piątek
dzieci od 5 roku życia -godz.17.00
od 7 roku życia godz.17.45
od 13 roku życia  godz.18.45
pierwszy trening już 3 września 2014 w środę

Racibórz – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Niesłyszących ul.Karola Miarki 4
Środa i Piątek
dzieci od 5-7 lat godz.16.00
grupa wiekowa 8-12 lat godz.17.00
od 13 roku życia godz.18.30
pierwszy trening już 3 września 2014 w środę

Gliwice – ZSTI ul.Chorzowska 5
Poniedziałek i Środa
dzieci od 7  do 12 lat godz.18.00
od 13 roku życia 19.00
pierwszy trening już 1 września 2014 w poniedziałek

Żory – Zespół Szkół nr 8 os.Korfantego
Poniedziałek i Czwartek godz. 18:30
pierwszy trening

Mysłowice – SP 1 ul.Wielka Skotnica
Środa i Piątek godz. 18:00
pierwszy trening

Jastrzębie Zdrój – L.O. nr 1 ul.Graniczna
Poniedziałek i Czwartek godz.18:00
pierwszy trening